davetiye

Üçlü/Trio

İki Yunanlı ve bir Türk seramik sanatçının bir araya gelerek açacakları sergide Kostas Karakitsos ve
Kaan Canduran ın farklı tekniklerde figüratif uygulamalar ile birlikte figürler üzerinden insana dair
anlatıları yanında George Vavatsis in seramiğin geleneksel yöntemleri ile çağdaş form yorumları
varoluş teması ile bir araya gelmektedir.