Ekran Alıntısı

Bildiğin Gibi Değil-Ameliyat Kursları Bülent Şavkın

BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL / AMELİYAT KURSLARI

Hayat çok yaygın olarak bir sanıdan, ön yargıdan, ibarettir.
Oysa çoğu şey Bildiğin Gibi Değil’dir.
Bilgilerimizin, bizim düşünce sistemimizde yarattığı bilgi kirliliği bu sanının tek sebebidir.
Sergime bu ismi seçmemin ana nedeni de; bu duruma bir vurgu yapmaktır.
İnsanoğlu Algı Körlüğü ile Sanılardan kurtulmadıkça yanılmaktan da kurtulamayacaktır.
Sergi eğer bir Genel Cerrahi Uzmanı tarafından açılıyorsa ve ‘’Ameliyat Kursları’’ ismini taşıyor ise zihinlerde oluşturduğu algı da bu işin Cerrahi bir mesele ile ilgili olduğu ve büyük olasılıkla bir eğitimi kapsadığıdır.
Oysa ‘’Ameliyat’’ bir çoğul kelimedir. Amel yani günlük anlamda amaçlı olarak yapılan bir işin çoğuludur. Anlamı ise amaçlı olarak ve bir takım kurallar zincirine uyularak, gerekiyorsa bir takım aletler de kullanılarak yapılan eylemler dizisidir.
Kurs ise yaygın bilinen eğitim türü anlamı dışında; en ilginç örneklerini Hatti ve Hitit Uygarlıklarının verdiği, Güneşi simgelediği düşünülen, zaman zaman hayvan figürlerinin de kullanıldığı, halka şekilli ve sıklıkla ayakları olan ve kutsal törenlerde kullanılan sembollerdir
Ben, eski uygarlıkların amellerini (Ameliyatı) ve bunların izlerini yansıtan tasarımlarımı doğan bir güneşe benzettiğim için ana format olarak bu sergimde Kurs sembolünü seçtim.
İnsanlar oluşturdukları Uygarlıklar ile okunurlar. Uygarlıklar da bir hayata sahiptir. Doğar, gelişerek büyür ve günün birinde, bir yerlerde yapılan sosyal, idari vb. hatalarla tarihten büyük ölçüde silinirler. Geriye sadece izleri kalır. Ne kadar çok iz bırakabilmişlerse o kadar büyük olduklarını, zamanlarını ve sonrasını etkiledikleri akla gelir
Bu durum insana bağlı gelişmenin doğal neticesidir. İnsanlar da oluşturdukları Uygarlıklar gibi izleri, medeni mirasları ile anılırlar. Çaplarına göre bu iz bazen yalnızca yakınlarınca konuşulan ve kısa zamanda unutulan anılardan ibarettir. Bazen ise kişi insanlığın unutamayacağı ameliyata imza atar. Bu ameliyat her zaman yararlı ve güzel olmayabilir. Ancak İyi ameliyatlar her daim iyilikle ve kötüler her daim kötülükle anılırlar.
Zaten insanı da başka tanımlarla ayırmak olanaksızdır. Renk, eğitim durumu, inanç, din, dil, ırk, politik ve felsefi düşünce, cinsiyet, cinsel yönelim, toplumsal konum, engellilik, hastalık, yaş, etnik köken, milliyet vb. başka hiçbir tanım ayrım sağlayamaz, sağlamamalıdır.
İnsanları ayıran tek özellik İYİ ya da KÖTÜ olmalarıdır.
Diğer tüm ayrımlar birer sanıdan, ön yargıdan ibarettir. Hayat Bildiğin Gibi Değil’dir
Sergimde dünyadan gelip geçmiş çeşitli Uygarlıklardan esinlenerek, onların kültürlerinde önemli olan bir takım sembollerden de yararlanarak yeni tasarımlar oluşturdum. Bu tasarımlarda Kurs formunu özellikle seçtim. Her gün doğan ve doğacak olan güneş gibi; doğabilen ve bu bağlamda dünyada iyi izler bırakanlara bir saygı ifadesi olarak anılacak ise ne mutlu üretene.

Op. Dr. Bülent ŞAVKIN
Genel Cerrahi Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir